Anette Buur Bangsgaard

Arbejde

Anette Buur Bangsgaard

Arbejdslivets relationer udmærker sig ved, at parterne i hovedregelen ikke har valgt hinanden. Det er ydre omstændigheder i form af ledelsens beslutninger og opgavens karakter, der har bragt parterne sammen.

Samtidig er det sociale en vigtig faktor for et kreativt og dynamisk virke. Det er essentielt, at relationer trives, samt at evnen og viljen til samarbejde er til stede.

Et udviklingsforløb med udgangspunkt i det professionelle arbejdsliv sætter fokus på udvikling af relationelle kompetencer, evnen til  mentalisering, dvs. at forstå den anden indefra og se sig selv ude fra, samt dialogiske værktøjer. Derudover at støtte en proces hen imod at finde sig til rette i arbejdslivet med henblik på at opleve meningsfuldhed, trivsel og en tilpas balance mellem tryghed og udfordring.

Et forløb strækker sig typisk over 3 - 10 sessioner.

Læs mere under supervision, karriere & trivsel og  dialogisk ledelse.