Anette Buur Bangsgaard

Karriere og trivselArbejde

Anette Buur Bangsgaard

Forholdet til karriere og arbejdsliv udgør et vigtigt aspekt i voksenlivet. Vi bruger mange af døgnets timer på arbejdet, vi definerer os selv og skaber identitet igennem vort professionelle virke, og vi indgår i netværk af relationer af både professionel og social karakter.

Eftersom arbejdslivet fylder så meget, er det vigtigt at opleve en rimelig grad af trivsel; dvs. at kunne identificere sig med sit virke, at opleve en god balance mellem udfordring og tryghed, og at indgå i de professionelle og sociale netværk på tilfredsstillende vis.

Hvis én eller flere af ovenstående parametre fungerer dårligt, afføder det stress og en forringet professionel tilstedeværelse.

Et udviklingsforløb tilbyder et målrettet rum, der kan identificere kilden til stress og modløshed, formulere relevante mål og udviklingspunkter samt en operationalisering heraf - herunder træning af relationelle kompetencer og dialogiske værktøjer med særligt fokus på hjælp til håndtering af det, der opleves svært.

Et udviklingsforløb strækker sig typisk over 4-8 sessioner.