Anette Buur Bangsgaard

Metode

Anette Buur Bangsgaard

Jeg gør i mit arbejde brug af forskellige retninger indenfor psykologien, såsom: eksistentiel, relationel, narrativ, kognitiv, psykodynamisk og udviklingspsykologi.

Målet med terapiens rum er med udgangspunkt i hvert menneskes oplevede udfordringer at genskabe et mod på og en glæde ved sig selv og livet. At gå fra undgåelse til opnåelse. Fra isolation til forbundethed. At skabe meningsfulde sammenhænge mellem handlinger, følelser og tanker.

Det er forskelligt, hvad der udfordrer os i livet. Ligesom det er forskelligt, hvad vi hver især har brug for at udvikle og lære, hvis vi skal blive bedre for os selv. Derfor afstemmes nøje
metodemæssigt i hvert samtaleforløb og i dialog mellem rummets parter. Det skal vigtigst af alt give mening og føles rigtigt for den, det handler om: klienten.

En første forudsætning for målrettet forandring er ny bevidsthed; Hvad drejer min mistrivsel sig om? Hvordan har jeg håndteret det hidtil, og hvorfor virkede det ikke efter hensigten? Hvor vil jeg gerne hen både i forhold til mig selv og i forhold til den verden og de relationer, der omgiver mig? Hvad er det, jeg har brug for at lære?

Næste skridt i en forandringsproces er at føre den nye bevidsthed ud i livet. Dette indebærer, at vove nye handlinger, tanker og følelser i livet i samspillet med andre mennesker. Det er i sig selv et arbejde, der skal have støtte til over tid at finde sin form, konsolidere sig og etablere sig som nye mønstre og ny virkelighed.

Det altafgørende for et terapiforløbs udbytte er til en start - uanset metodevalg - at opleve god kemi og kontakt mellem klient og terapeut. Det kan føles tungt at skulle åbne op og kigge på udfordrende ting i ens liv. Men trods alt det, der måtte være svært, skal det også gerne være en meningsfuld, fremadrettet og god oplevelse, at besøge det terapeutiske rum.

 

Nedenfor lidt om to PARTERAPEUTISKE skolers metoder:

IMAGO
Imago-parterapi er udviklet i 80erne af ægteparret Harville Hendrix og Helen LaKelly med udgangspunkt i deres mangeårige arbejde med par og studier af parforhold. Imago betyder billede og henviser til de første og grundlæggede billeder og sansninger, vi danner os om os selv og verden i kontakten med vores primære omsorgspersoner.

Med Imago lærer man som par den bevidste dialog, dvs. en dialog, der bevidstgør os om kvaliteten af vores indbyrdes kontakt, vores personlige historie, uforløste behov og overlevelsesmønstre samt de både gode og dårlige dynamikker, der udspringer af det. Med afsæt i en ny bevidsthed og forståelse, bliver det muligt for parret at formulere og tage afsæt i deres ønsker til forholdet og udvikle mere hensigtsmæssige kommunikations- og adfærdsmønstre.

Dialogen er det bærende element, hvor den personlige fortælling, aktiv lytning, indlevelse, spejling, anerkendelse er vitale elementer for en ny indbyrdes forbundethed, der er baseret på en dybere forståelse og accept.

EFT
Emotionsfokuseret terapi (EFT) er udviklet af Sue Johnson og tog sin start for godt 30 år siden.

Det vigtigste mål i EFT er at forbedre kontakten mellem de to parter i parforholdet, så det kan blive et mere trygt og kærligt sted for dem begge.

Gennem parterapien hjælpes parterne til at ændre på de negative mønstre mellem dem, som de oplever sig fastlåst i, og som de begge mistrives med.

Et parterapeutisk forløb gennemløber med variation afstemt efter, hvor parret er med hinanden, tre faser: 1) rummet mellem dem gøres mere trygt og roligt, hvilket danner udgangspunkt for 2) at undersøge, tale om og forstå de negative dynamikker på en ny og mere konstruktiv måde, hvilket danner udgangspunkt for 3) sammen med ny, indsigt og inderlighed at tale om, hvad de vil med hinanden/længes efter i fremtiden, og hvordan de sammen kan skabe det.

Begge metoder har som primært fokus at styrke relationer og gør til det formål brug af værktøjer, såsom: spejling, aktiv lytning, anerkendelse, ligesom som begge metoder trækker på flere forskellige psykologiske skoler: adfærdspsykologi, emotionel psykolog, kognitiv psykologi mv.

Udover at være effektive i arbejdet med parrelationer, er centrale dele af både EFT- & IMAGO-metoden ligeledes anvendelige i relation til børn, familie og i arbejdsregi.