Anette Buur Bangsgaard

SupervisionArbejde

Anette Buur Bangsgaard

Jeg tilbyder ekstern supervision til psykologer, som ønsker at opnå autorisation. Supervisionsforløbet kan strække sig over 10 - 40 sessioner for at indgå i autorisationsprocessens regnskab.

Vær opmærksom på, at supervision for 1-2 deltager timemæssigt tæller 1:1, mens supervision for 3-5 deltagere timemæssigt tæller 3:4. Vær også opmærksom på, at op til 15 timers individuel terapi, se under personlig udvikling, også kan indgå i regnskabet hen imod autorisation.

Udgangspunktet for og sigtet med supervision er per definition af faglig karakter. I supervision er der mulighed for at blive klogere af de succeser og udfordringer, du oplever i forbindelse med dit professionelle arbejdsliv. Ligesom du i supervisionen har mulighed for at afdække ønsker om personlig og professionel udvikling samt formulere og tilrettelægge en realisering heraf.

Vores professionelle virke influeres af, hvem vi er som personer og vores personlige historie. Det er op til dig, i hvor høj grad det personlige arbejde skal inddrages i processen.

Jeg tilbyder supervision individuelt eller i gruppe, og supervisionsforløbets varighed og rytme tilrettelægges efter aftale.