Anette Buur Bangsgaard

Dialogisk ledelseArbejde

Anette Buur Bangsgaard

Virksomheder i dag står overfor en virkelighed og dermed et marked, der udfordrer med sin konstante og accelererede tendens til forandring. Sammenhængskraft og evne til tilpasning er afgørende for overlevelse.

Det gavner sammenhængskraften at alle føler sig hørt, ligesom det er vigtigt for organisationens overlevelsesevne, at de ansattes stemmer, som i realiteten er repræsentanter for det omgivende marked, bliver legitimerede og gjort tilgængelige.

Det er derfor vigtigt som leder at kunne være i dialog, at kunne skabe rum for vitale dialoger i organisationen samt at kunne opløse destruktiv dialog og bringe dialogen tilbage på konstruktive spor.

Vores professionelle virke influeres naturligvis af, hvem vi er som personer og vores personlige historie. Det er en individuel afgørelse, i hvor høj grad det personlige arbejde skal inddrages i processen.

Et udviklingsforløb strækker sig typisk over 4-8 sessioner.