Anette Buur Bangsgaard

ForældrecoachingFamilie

Anette Buur Bangsgaard

Forældrerollen er ligesom parforholdet et håndværk - bare i avanceret form, fordi opgaven er større og mere kompleks. Og udfordringerne forandrer sig i takt med at børn vokser op og gennemlever forskellige udviklingsstadier.

I mange familier påvirkes forældreopgaven yderligere af, at en familie i dag sagtens kan rumme et miks af fælles, egne og partners børn på mange forskellige udviklingstrin. Dette øger mængden af spørgsmål og opgaver, som man skal forholde sig til og finde ud af at håndtere og balancere. Andre står måske alene med opgaven eller skal samarbejde med en fraskilt partner.

Ofte evner vi som forældre at formulere fælles mål og værdier. Samtidig kan vi opdage, at vi som forældre hver især har vidt forskellige strategier til efterlevelse af målsætningerne.

Fordi børn er "hjertesager" kan det være en udfordring at acceptere og anerkende indbyrdes forskelligheder i opdragelses- og omsorgsstil. Der er en tendens til, at de uløste konflikter, der i forvejen eksisterede i parforholdet, vil påvirke vores måde at være forældre sammen på.

Forældre coaching er et tilbud til alle, der har ønske om at finde sig godt til rette i rollen som forældre og som familie. I får rum og proces til at:

  • Få sat ord på og taget stilling til de opdragelsesmæssige problemstillinger, der optager jer og måske tærer på jeres forhold
  • Styrke jeres evner til at anerkende hinanden og samarbejde om det at være forældre
  • Støtte jeres blik for hvert enkelt barns meningsfuldhed og behov
  • Åbne op for en større bevidsthed om forbindelsen mellem nutidige konflikter med jeres børn og fortidige konflikter med jeres egne forældre
  • Bruge den øgede indsigt til at udvikle forældreskabet i en mere bevidst og konstruktiv retning
  • Lære at tage lidt fri ind imellem fra forældreskabet, så I også husker at passe på hinanden

 
En forældre coaching strækker sig typisk over 1-3  konsultationer.

Læs evt. også under forældreworkshop.