Anette Buur Bangsgaard

Familie

Anette Buur Bangsgaard

En af livets helt store begivenheder er at stifte familie og formulere sin måde at være familie på. Familien er et vigtigt, socialt rum, hvor det spæde menneske lærer om sig selv, livet, og det konkrete samfund, som det med tiden skal begå sig i. Familien er også der, hvor barnet lærer om sin egen værdifuldhed.

I familien tilegner barnet sig værdier, normer og sociale kompetencer som en forberedelse til at kunne tage hånd om sig selv og livets vigtige opgaver. 

Familien er også stedet, hvor det voksne menneske i rollen som forælder har mulighed for at udvikle evnen til at tage ansvar for andre og i den proces tage stilling til, hvilke værdier, man ønsker at formidle videre. Som forælder bliver man en rollemodel for barnet  udi, hvordan man lever et meningsfyldt liv.

De roller vi får og tager i familien, og vores evne til at leve dem på en meningsfuld måde, får stor betydning for os selv, vores sociale kompetencer, evne til trivsel, selvværd og livsmod. Ligesom det får betydning for de mennesker, der er omkring os.

Jeg tilbyder et roligt, trygt og organiseret rum, hvor I har mulighed for at udvikle familien i den retning, I oplever behov for – herunder den udvikling, i ønsker,  i rollen som forældre for jeres børn eller i rollen som voksne børn af egne forlældre.

Det er naturligvis også muligt at arbejde individuelt på udvikling af sine familierelationer. Et forløb kan give indsigt og konkrete værktøjer til forandring.

Et forløb kan strække sig over  2-6 sessioner alt efter behov, kapacitet og ønsker.

Læs evt. også forældre workshop.